مقالات

صنایع دستی

صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نشان دهنده ی ذوق و هنر مردم هر منطقه از یک کشور است. به عقیده صاحب نظران این هنر اصیل، رمزماندگاری و حیات فرهنگی و اقتصادی کشور در روند جهانی شدن؛ در گرو نگاه کیفی به صنایع دستی است، از بعد فرهنگی و گردشگری نیز صنایع دستی بخشی از صنعت گردشگری است، که در همه مناطق ایران وجود دارد؛ در گسترۀ جهانی شدن صنایع دستی می تواند، با ایجاد رابطۀ پویا و خلاق بین طبیعت، انسان، دانش و فرهنگ یک منطقه با گردشگران، جریان جدیدی را در آینده برای ارتقا گردشگری و توسعه پایدار اقتصادی و حفظ و اشاعۀ ارزش های فرهنگی ایجاد کند؛ در شهر شیراز با دارا بودن پیشینۀ کهن و نقش فرهنگی، گردشگری در کشور و دارا بودن صنایع دستی سنتی خاص این شهر و آمار مناسب ورود گردشگران ضرورت توجه به این هنر- صنعت در این شهر بیش از پیش احساس می شود که علاوه بر توسعۀ اقتصادی پایدار در این شهر، به صورت مستقیم بر ارتقا و رشد مبادلات فرهنگی-گردشگری و توسعۀ مشاغل مرتبط و ایجاد اشتغال پایدار اثر گذار است؛ زیرا در عمل و تجربه دریافته اند که هنر صناعی یکی از عوامل بسیار موثر در در جذب گردشگر است. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است داده ها و اطلاعات مورد نیاز  برای انجام تحقیق از طریق مطالعه کتابخانه ای و میدانی بدست آمده و پردازش شده است؛ با توجه به آمارهای ذکر شده، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شیراز نقش چشمگیری در احیای صنایع دستی داشته و از طرفی دیگر باعث طولانی کردن زمان ماندگاری گردشگری که یکی از اهداف سودآوری اقتصاد گردشگری است شده است. از یافته های دیگر این پژوهش این است که، توسعه منابع انسانی و آموزش پایدار این هنر اصیل در توسعه فرهنگی، گردشگری به عنوان یک رکن اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *